Teatteriravintolan palveluntuottajan kilpailutus

Teatteriravintolan palveluntuottajan kilpailutus

Kilpailutus tapahtuu neuvottelumenettelyllä. Tiloihin tutustuminen 7.9.4. ja osallistumishakemukset 26.4. mennessä.

Teatteriravintolan palveluntuottajan kilpailutus

Pyydämme osallistumishakemuksia Kouvolan Teatterin ravintolapalveluiden tuottamisesta käyttöoikeussopimuksella. Suunniteltu sopimuskausi on 1.8.2021–31.7.2023, ja sitä voidaan jatkaa kahden vuoden optiolla.

Käyttöoikeus koskee Kouvolan Teatterin ravintolatilaa, ja lisäksi tarjoilukäytössä on teatterin ylä-aula, klubi (tietyin rajoituksin) ja terassi. Toimija saa yksinoikeuden ravintolapalveluiden tuottamiseen. Teatteriravintolapalvelu sisältää kahvilatarjonnan, virvoitus- ja alkoholijuomia sekä ryhmäruokailuja. Ravintolan tulee olla auki vähintään tuntia ennen teatteriesitysten alkua ja väliajalla sekä muiden teatterin järjestämien yleisötapahtumien yhteydessä. Ravintola voi olla avoinna myös muina aikoina ja tarjota ravintolapalveluita myös muille kuin teatterin asiakkaille.

Ravintolan tulee olla käyttökunnossa viimeistään 19.8.2021.

Kilpailutuksen tavoite

Kilpailutuksen tavoitteena on saada teatteriravintolaan asiakaspalveluhenkinen ja innovatiivinen palveluntuottaja, joka toiminnassaan ottaa huomioon teatteritoiminnan erityispiirteet ja on halukas kehittämään tuotteitaan ja tarjontaansa näytelmien teemojen mukaisiksi. Tarjonta on laadukasta ja paikallisia raaka-aineita suosivaa. Valikoima vaihtuu sesongeittain ja ottaa erityisruokavaliot huomioon.

Tarjoaja sitoutuu omassa toiminnassaan teatterin arvoihin (luotettavuus, tasa-arvo, intohimo ja vastuullisuus) ja on oman tarjontansa kautta luomassa yhdessä kanssamme asiakkaalle korkeatasoisia ja vaikuttavia palvelukokemuksia sekä kehittämään palvelua yhdessä teatterin kanssa. Teatteriravintolan yleisilmeestä sovitaan yhdessä teatterin kanssa.

Hakumenettely

Hankinnassa käytetään neuvottelumenettelyä.

Ennen hakemuksen jättämistä on mahdollista tutustua teatteriravintolan tiloihin. Tutustuminen järjestetään korona-aikana yksittäin tai pienissä ryhmissä 7.–9.4. Ajasta sovitaan käyttöpäällikkö Riku Hämäläisen kanssa, riku.hamalainen(at)kouvolanteatteri.fi.

Halukkuudesta osallistua neuvotteluihin Kouvolan Teatterin ravintolapalvelujen tuottamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse 26.4. mennessä mervi.ihalainen(at)kouvolanteatteri.fi.

Kaikkien soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävien kanssa käydään ensin puhelin- tai videoneuvottelu. Neuvottelujen jälkeen lopullinen tarjouspyyntö lähetetään vähintään kolmelle tarjoajalle, joilta pyydetään lopulliset tarjoukset. Hankintapäätöksen perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta-laatusuhde), minkä perusteista ilmoitetaan lopullisessa tarjouspyynnössä.

Lue tarkemmin hakumenettelystä ja vaatimuksista

Lisätiedot

Lisätietokysymykset on lähetettävä 9.4. mennessä osoitteeseen mervi.ihalainen(at)kouvolanteatteri.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan 12.4. ja lähetetään kootusti sähköpostitse kaikille hankinnasta kiinnostuneille.